EUROPENANO

Europenano er en kvalitetsleverandør innen nanoteknologiske produkter. Vi er opptatt av å levere gode produkter for utfordrende overflater og miljø!

Desinfeksjon av utfordrende miljø!

Enklere renhold av overflater!

Desinfeksjon av store flater med teknologisk utstyr!

Impregnering av overflater innen tekstil-, bygg- og havbruksnæring!

Våre produkter

Desinfisering

Desinfisering av overflater og personlig hygiene

Langvarig virkning

Miljøvennlig

Coating

Coating til alle typer overflater, basert på nanoteknologi

Forenkler rengjøring

Oppdrettsnæring

Impregnering til notposer i havbruksnæringen

Miljøvennlig